Paletizačné vidly

Technické parametre:

nosnosť v kg: 2000

úchyt : EURO

dĺžka v m : 1,2