Hydraulický posypovač 2 m, Volant

Technické parametre:

Pracovná šírka v mm:   1830

Celková šírka v mm:     2200

Objem boxu v m³:            1

Hmotnosť stroja v kg:   550