Čelný nakladač SONAROL LC200

Technické parametre:

hmotnosť v t:            1,2

v hodný pre:   ZETOR  UR I